Strekov 1075

Vinárstvo Strekov 1075 netreba fanúšikom slovenským naturálnych vín bližšie predstavovať, úspech i obľuba ich vín už pred rokmi prekročila hranica Strekova. Jeho vína bodujú v širokom spektre konzumentov a i u nás patria k najpredávanejším. Na trhu sa etablovali najmä vďaka svojej filozofii a snahe dosiahnutia jednoduchého pôvabu vín vytvorených v harmónii s prírodou.

Rebel s vášňou v srdci - Zsolt Sütö sústreďuje všetku svoju filozofiu do jednej vety a tú berie doslova - produkovať naturálne vína z ekologicky obrábaných vinohradov, nič nepridávať ani nebrať. Kto ho aspoň letmo pozná, vie, že v jeho prípade to nie sú slová bez vnútorného obsahu, je v nich ukryté presvedčenie i poslanie zároveň. Za 12 rokov, v živote vinára veľmi krátkych (v roku 2005 nastal jeho medzník v chápaní vína a vzťahu k prírode) sa mu podarilo niečo úžasné. Dokázal zmeniť pohľad na víno stovkám konzumentov, podnietiť ľudí k zamysleniu sa nad prirodzenosťou a čistotou prírody. K tomu už nestačia len skúsenosti, vedomosti či odhodlanie, je potrebný skutočný savoire-faire samotného vinára, schopnosť isť svojou cestou v akejkoľvek zložitej situácii a dokázať vidieť dopredu.