Bonusový systém

Získaj najlepšie ceny vín na slovenskom trhu!

Registrovaným zákazníkom ( v zmysle európskeho nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov ) prináša náš internetový obchod výhodné zľavy, ktoré sa týkajú všetkých nákupov, vrátane akciových. Zľavy sa vzťahujú na všetky vina. Sumy jednotlivých nákupov sa kumulatívne sčítavajú a po dosiahnutí stanovených obratov, systém automaticky zaradí zákazníka do príslušnej kategórie. Dosiahnutím bonusu zaradenia do skupín Zlatého či Vip klienta automaticky získate najlepšie ceny všetkých vín v rámci slovenského internetového trhu. 

Skupiny zákazníkov podľa dosiahnutej výšky odberu :

Bronzový klient / suma nákupov nad 250 EUR – zľava 2%
Strieborný klient / suma nákupov nad 500 EUR – zľava 4%
Zlatý klient / suma nákupov nad 1.000 EUR – zľava 6%
VIP klient / suma nákupov nad 2.000 EUR - zľava 8%

Posledná aktualizácia textu 23. mája 2018