O víne

 

Keď vstúpite do nášho e-shopu, po chvíli zistíte, že je niečím iný. Nikdy sa nesnažíme kopírovať módny maisntrem. našim cieľom Je Vám prinášať v čo najlepších cenách vína menších a stredne veľkých vinárov. Všetky vína sú starostlivo vyberané, mysliac v prvom rade na Vás, nášho zákazníka a Vašu spokojnosť. Snažíme sme sa priniesť do nášho obchodu prehľadnosť a jednoduchosť. Namiesto toho, aby ste sa brodili cez stovky možností. sú vína prehľadne zoradené podľa krajín, konkrétnych producentov a ďalších dôležitých kritérií. Každé víno v našom obchode obsahuje detailný popis spolu s fotografiou. Nájdete v ňom všetko podstatné, čo si chcete pamätať o vybranom víne. Sme pripravení kedykoľvek s Vami komunikovať o Vašich požiadavkách, o tom čo máte radi a o čom snívate vo fľaši vína.

Poznámky k vínam:

BV - Víno s certfikátom bio
RV - Remeselné víno
AV - Autentické víno
BS - Bez pridania síry
BH - Bez histamínu
- Vegánske vína

WS - hodnotenie Wine Spectator
RP - hodnotenie Robert Parker
JS - hodnotenie James Suckling
DC - hodnotenie Decanter
GP - hodnotenie Peñín Guide
GR - hodnotenie Gambero Rosso
 

DELENIE VÍN

Pri delení jednotlivých vín do príslušných kategórií, si dovolíme použiť logické triedenie z pera nášho priateľa, Zsolta Süta z vinárstva Strekov 1075. Úplne sa s ním stotožňujeme. V poslednom čase sa veľa diskutuje o prírodných ( naturálnych), BIO, remeselných a autentických vínach. V podstate neexistuje relevantná definícia týchto pojmov, preto dochádza k nedorozumeniam aj medzi vinármi a medzi konzumentmi. V zásade všetky vína, ktoré sú v súlade so zákonom o vinohradníctve a vinárstve, sú prírodné. Sú z hrozna a sú vykvasené kvasinkami. Preto v spojitosti s vínom slovo „prírodné“ nemá zmysel zdôrazňovať, teda ani používať. Má zmysel uvažovať len o tom, do akej miery je víno a hrozno ovplyvnené rôznymi zásahmi.

Podľa tejto logiky poznáme štyri základné typy vín, my sme k nim pridali ešte piaty doplňujúci a dve kategórie pre špecilny okruh zákazníkov.
  1. Víno
  2. Víno s certfikátom bio
  3. Remeselné víno
  4. Autentické víno
  5. Víno produkované bez pridania síry
  6. Vegánske víno
  7. Víno s minimálnym obsahom histamínu

1/ Víno

Vo všeobecnosti nazvime prírodnými všetky vína, ktoré sú vykvasené z hrozna, teda pod pojmom víno rozumieme prírodné víno. Môžu pochádzať z vinohradov, kde sa používa zákonom povolená chemická ochrana (herbicídy, fungicídy, pesticídy) a syntetické hnojivá. Akceptujú sa aj zvyšky postrekov (rezíduá) v hrozne, ktoré sú zároveň preukázateľné aj vo víne. Neexistujú tu však limity a ani normy na maximálne množstvo týchto rezíduí vo víne. Zákon o vinohradníctve a vinárstve dovoľuje pridávať do vína pri jeho výrobe určité povolené látky. Sú to kvasinky, enzýmy, prídavné látky na dokyslenie, na úpravu buketu a chuti, docukrenie, stabilizáciu, čírenie, filtráciu. Látok, ktoré sa môžu pridávať do vína podľa európskeho zákona o víne sú stovky ( Nariadenie komisie ES č.606/2009 ). Zákon umožňuje použiť technológie ako reverzná osmóza, pasterizácia, vákuové odparky, Cross-flow filtrácia, membránová filtrácia, atď.
V dôsledku použitia prípravkov a technológie stráca víno svôj pôvodný charakter a nadobúda vinárom želaný charakter. Všetko závisí od filozofie a hodnotového systému vinára, koľko, čoho a ako z povolených možností použije. Napriek všetkým zásahom by sme nemali označovať tieto vína ako neprírodné. Sú vyrobené zákonom povolenými postupmi a samotní vinári, ktorí tieto zákonom dovolené možnosti využívajú, svoje víno považujú za prírodné.

2/ Víno s certfikátom bio

Je to víno, ktoré je vyrobené z hrozna pochádzajúceho z vinohradu udržiavaného v ekologickom režime, t.j. bez použitia systémových a chemických prípravkov na ochranu viniča a bez syntetických hnojív a herbicídov. Existuje zoznam použiteľných postrekov a hnojív, ktoré sa kontrolujú certifikačným orgánom. Hrozno, teda ani víno, neobsahuje zvyšky postrekov, sú to Bio vína podľa Európskej legislatívy.  
Európska legislatíva (ani slovenská) detailne nerieši spracovanie hrozna na Bio víno, teda samotnú výrobu vína. Sú dovolené aj selektované kvasinky a všetky prídavné látky, len nesmú byť geneticky modifikované. Bio víno je teda víno, kde hrozno je v bio kvalite ale pivničná technológia má veľmi malé obmedzenia. Skoro všetky zásahy v pivnici sú podľa zákona pri bio víne povolené okrem reverznej osmózy.

3/ Remeselné víno

Pri remeselnom víne sa nezáleží na spôsobe pestovania hrozna, teda víno sa môže vyrábať aj z hrozna pochádzajúceho z vinohradu s chemickou ochranou, tak ako všeobecne pri víne (prírodnom). Remeselní vinári však odmietajú väčšinu povolených zásahov v pivnici kvôli tomu, aby ich vína nestrácali pôvodný charakter a aby boli čo najmenej skreslené.
Vína sa vyrábajú bez použitia prípravkov ( až na čírenie bentonitom a vaječným bielkom ) a moderných technológií ( až na filtráciu ). Nepoužívajú sa selektované kvasinky, enzýmy a stabilizátory – okrem síry. Remeselné víno nemá definíciu ani vo svete, tak priemyselní výrobcovia tento názov niekedy marketingovo zneužívajú.

4/ Autentické víno

Pojem autentické víno, vďaka skupine vinárov občianskeho združenia Autentista Slovakia už existuje. No kludne ho môžeme aplikovať všeobecne na všetky vína.
Bio ochrana je základným princípom pestovania hrozna, teda autentické víno musí pochádzať z vinohradu v ekologickom režime. Čo sa týka samotnej výroby autentického vína, v princípe je identická s postupmi pri výrobe remeselného vína.
Nie sú povolené žiadne pridávané kvasinky, enzýmy, baktérie, prídavné látky upravujúce charakter vína okrem čírenia vaječným bielkom, bentonitom a stabilizáciou sírou. Celková síra vo víne nemôže prekročiť 100mg/l pre biele a 80mg/l pre červené vína.

5/ Bez pridania síry

Vína tejto kategórie by mohli byť súčasťou (prakticky aj sú) autentických vín. Ich špecifikum je však v tom, že počas celého procesu výroby týchto vín nebola nikdy použitá síra. Táto skupina vín by mohla niesť aj označenie N.S.A. - No Sulfites Added, no slovensky zvolené pomenovanie sa nám zdá vhodnejšie.

6/ Vegánske víno

Vegánstvo je dnes trendy, o tom niet pochýb. Nie je však žiadnym módnym výstrelkom, ide o životný štýl či filozofiu, ktorá pokrýva všetky aspekty nášho života a jeho jadrom je spolunažívanie s ostatnými tvormi našej planéty. Vegánstvo mnohí chápu ako vyradenie konzumácie zvieracích produktov z jedálničku, či sa už jedná o mäso, mlieko, syry a iné mliečne výrobky, med alebo vajíčka. No vegánstvo je aj o vyradení všetkých produktov vyrobených zo zvierat alebo na ich úkor.
 
Každé víno je v zásade od prírody vegánske. Avšak vo výrobnom procese sa môžu využiť prostriedky na zlepšenie vzhľadu a čírosti vína, ktoré sú živočíšneho pôvodu. Najčastejšie používanými číridlami sú kazeín(vyzrážaná mliečna bielkovina), albumín (proteín z vaječného bielka), želatína (extrakt z vylúhovaných hovädzích alebo bravčových kostí a koží) a vyzina (druh kolagénu získaný zo sušených plynových mechúrov jeseterovitých rýb). Pre vegetariánov a vegánov je to však problém a dostávajú sa do stretu zo svojou životnou filozofiou. Označenie vegánske vína môžu mať jedine tie, pri ktorých je použitie spomínaných živočíšnych látok a produktov absolútne vylúčené.
 
Je vegánske víno pre každého?
Samozrejme vegánske vína sú vhodné pre všetkých konzumentov bez ohľadu na voľbu jedálnička.

7/ Víno s minimálnym obsahom histamínu

 Histamín a víno
Víno obsahuje histamín prirodzene, často krát však vo zvýšenom množstve a preto býva aj jeho konzumácia pacientom trpiacim HIT striktne zakazovaná. Jeho vyšší obsah je spojený s procesom macerácie a fermentácie, kde okrem iných látok je postranným produktom práve histamín. Mimo samotného vína, v ktorom je obsah histamínu prirodzený a jednoznačne zmerateľný, je pre ľudí s HIT veľmi potrebné brať na zreteľ aj tzv. uvoľňovače histamínu, ktoré spôsobujú jeho zvýšené uvoľňovanie z buniek. Sú rovnako nebezpečné ako zvýšený histamín vo víne. Jedná sa predovšetkým o prídavné konzervačné látky, siričitany a sorbany, ktoré možno na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 pridávať do vína. Pri nich opäť platí pravidlo, čím menej tým lepšie. Napríklad prípustná hodnota pri SO2 podľa spomínaného nariadenie je až 200 mg/ liter vína, čo predstavuje pre ľudí s HIT mimoriadne riziko. Ideál je samozrejme minimum, pri vínach s obsahom do 10 mg/l sa SO2 nepokladá vo víne za prítomné. Akceptovateľná hladina pre dotknutú skupinu ľudí je pri občasnom poháriku do 50 mg celkového SO2/liter vína.  Je samozrejmé, že obsah hladiny histamínu i jeho uvoľňovačov sa pri rôznych vínach pomerne výrazne líši. A to bez ohľadu na odrodu hrozna či krajinu pôvodu. Pomerne vysoké hodnoty sa môžu vyskytovať aj pri drahých, kvalitných a cenených vínach. V tomto prípade určite neplatí známe, čím drahšie tým lepšie a vhodnejšie. 

Možno vôbec piť víno pri histamínovej intolerancii?
Najčastejšou odpoveďou na túto otázku je nie. Našťastie pre ľudí trpiacim týmto ochorením to nie je až tak úplná pravda. Hneď na začiatku však musíme upozorniť, že ak aj nejaké víno, tak pri ľuďoch s diagnózou HIT sa  bavíme o striedmom vypití nejakého poháriku. Víno totiž obsahuje alkohol, a ako sme už spomenuli, alkohol sám o sebe potláča aktivitu enzýmu diamínooxidázy, ktorý rozkladá histamín. Bezhistamínové vína, prípadne vína s jeho minimálnym obsahom však nie sú novotou, produkujú sa už stáročia. Skôr je novým ich dnešná dodatočná špecifikácia a záujem o ne. Nedávne výskumy potvrdili, že víno obsahuje pomerne nízke hladiny histamínov, pri bielych vínach je to zvyčajne menej než 10 mg/l a pri červených menej než 30 mg/l. Mnohé z potravín obsahujú histamínu omnoho viac. No i uvedené hodnoty sú pre ľudí s diagnózou HIT vysoké. Pokiaľ trpíte histamínovou intoleranciou, siahnite jedine po certifikovaných vínach s obsahom histamínu do 1 mg/l a zároveň s čo najnižšími hodnotami konzervačných látok. Veľmi dôležitá je aj každoročná aktualizácia certifikátov, neuspokojte sa s dokladom spred niekoľkých rokov. Víno je živý produkt, každý ročník je niečím špecifický a víno je z neho vždy iné.

Je víno bez histáminu pre každého?
S vínom bez histamínu nemá problém žiadny konzument, koniec koncov sú to normálne vína bez akýchkoľvek chemických úprav. Skupina ľudí trpiacich ochorením HIT je veľmi malá, odhaduje sa, že sa jedná približne o 1 až 3 percentá populácie. Špecifikácia spomínaných vín má byť len formou pomoci pre ľudí trpiacich týmto ochorením.


Zhrnutie na záver

Všetky vymenované typy vína vyhovujú požiadavkám zákonu o vinohradníctve a vinárstve. Líšia sa obmedzeniami, ktoré sa týkajú buď prác vo vinohrade alebo pivnice.

Zjednodušene v skratke (povolené – znamená, povolené podľa zákona):
 
  Vinohrad Pivnica
Víno všetko povolené všetko povolené
Bio víno len bio ochrana všetko povolené
Remeselné víno všetko povolené obmedzené postupy
Autentické víno minimálne bio ochrana obmedzené postupy
Bez pridania síry minimálne bio ochrana obmedzené postupy  

Samozrejme existujú aj iné rôzne pojmy (pomenovania) ako napríklad terroirové víno alebo technologické víno, ktoré nemajú presnú zákonom definovanú špecifikáciu ale sa bežne používajú a aj zneužívajú.
Sú vína označované slovom natural, čo znamená prírodné.  Niektoré sú klasifikované  v systéme Bio, Eco, Demeter, biodynamické vína... tieto vína vždy pochádzajú z ekologických vinohradov s rôznymi systémami pestovania a kontroly vo vinohrade a v pivnici.

Na Slovensku máme aj zákonom presne definované pojmy ako : akostné víno, odrodové víno, prívlastkové víno, víno so zemepisným označením pôvodu, víno s chráneným označením zemepisného pôvodu , víno bez zemepisného označenia pôvodu, ... atď. V tomto prípade ide o triedenie z úplne iných aspektov, konkrétne sú to cukornatosť muštu a miesto pôvodu hrozna.
 

HODNOTENIA A VÝBER VÍN

Výber vín je nekončiaci proces. Našim cieľom je neustále skvalitňovať našu ponuku. Chceme budovať obchod, ktorý ponúka len starostlivo vybrané vína. Snažíme sa neprestajne inovovať a nachádzať nové spôsoby, ako vás prekvapiť a nájsť nové fľaše, ktoré si zamilujete. A našou najväčšou odmenou je Vaša spokojnosť!

Pri výbere vín sa spoliehame v prvom rade na skúsenosti a samozrejme i referencie. Každé víno z našej ponuky sme osobne prechutnali a stojíme si za ním. Úzkostlivo dbáme na to, aby ste si u nás vždy kúpili víno, ktoré vám vyčarí úsmev na tvári.

Pri zahraničných vínach neustále sledujeme odborné recenzie v renomovaných periodikách ako Wine Advocate, Wine Spectator, Decanter, Gambero Rosso, či Peñín Guide. Ratingy vín, hoci sú mnoho krát až príliš subjektívne, zabezpečujú určitý systém, ktorý nám i Vám pomáha eliminovať riziko pri nákupe vína. Pre veľa ľudí výber fľaše vína provokuje pocit neistoty a strachu. Ako si máme vybrať tú ktorú fľašu? Určitým vodítkom môže pre Vás byť renomé konkrétneho vinárstva a  ratingový systém s publikovanými recenziami. Ratigy vín poskytujú určitý prehľad vo svete vína. Formát je veľmi jednoduchý, písomné hodnotenie vína je nasledované ratingom založenom zvyčajne na 100 bodovej stupnici. Písaná recenzia vám ponúkne detailnejší opis vína, zatiaľ čo rating Vám poskytuje stručné kritérium kvality vína. Pre zaujímavosť Vám predstavujeme krátky prehľad publikácií o víne.

Rozdeľujeme ich na dve základné sekcie:
  1. Americké publikácie
  2. Európske publikácie

1/ Americké publikácie

Keď Robert Parker začal pred viac ako 30 rokmi chutnať a hodnotiť vína, pristavil sa pri myšlienke použitia 100 bodovej stupnice. Tento systém bodovania vín sa veľmi skoro stal zlatým štandardom hodnotenia vín v amerických publikáciách o víne, pretože poskytoval metódu, ktorú ľudia mohli ľahko prijať a použiť pri vlastných nákupoch vín.

100 bodová stupnica približne korešponduje s nasledovnými doporučeniami od amerických publikácií o vínach:
 
95 - 100 Klasika: vynikajúce víno
90 - 94 Výnimočné: víno mimoriadneho charakteru a štýlu
85 - 89 Veľmi dobré: víno so špeciálnymi kvalitami
80 - 84 Dobré: solídne, dobre vyrobené víno
75 - 79 Priemerné: dá sa piť, môže mať drobné chyby
50 - 74 Nedoporučuje sa

Robert Parker, The Wine Advocate

Robert Parker je architektom ratingového systému vín, súčasnosti používaným väčšinou amerických kritikov. Pán Parker je presvedčený, že bodovanie vín je jednoducho povedané názor profesionála a aplikácia druhu numerického systému na konzistentnom základe. Bodovanie dovoľuje rýchly presun informácií odborníkovi aj nováčikovi. Samozrejme neochutnáva všetky vína sám, spolupracuje s tímom odborníkov. Každý asistent sa zameriava na iný vínny región. Wine Advocate je tak schopný pokryť všetky veľké(aj malé)vinárske regióny. Prechutnanie sa robí v seberovných skupinách, single-blind podmienkach(to znamená, že rovnaké typy vín, napr.Cabernet Sauvignon sa testujú jeden za druhým, pričom meno výrobcu nie je známe).
Pre viac informácií prosím navštívte www.erobertparker.com

Wine Spectator

Wine Spectator je časopis (existuje aj online verzia) o vínach a životnom štýle. Časopis je publikovaný 16 krát za rok, obsahuje rozhovory s vinárskymi osobnosťami, recenzie top reštaurácií a sa samozrejme aj recenzie vín. Vydavatelia Wine Spectator testujú viac ako 12000 vín každý rok. Ochutnávka sa koná v kanceláriách Wine Spectator po celom svete, zvyčajne vydavateľmi pridelenými každému hlavnému vínnemu regiónu. Ochutnávka je vedená v blind setting (naslepo).
Recenzie z Wine Spectator sú k dispozícii online za ročný poplatok.
Pre viac informácií prosím navštívte www.winespectator.com

2/ Európske publikácie

Decanter

Decanter je časopis o víne a životnom štýle založený v Anglicku. Je vydávaný mesačne a v oboch formách, online i tlačenej. Ponúka čitateľom recenzie vín z celého sveta, ako aj články o vínnej turistike, osobnostiach vinárstva, recenzie reštaurácií, recenzie kníh, novinky z aukcií a rady pre zberateľov. Všetky ochutnávky Decanteru prebiehajú naslepo, v porotách vytvárajúcich rovnováhu medzi odborníkmi, majstrami vín i novinármi. Ochutnávanie prebieha v kontrolovanom prostredí, kde nie sú k videniu žiadne fľaše ani pri následnej diskusii.
Pre viac informácií prosím navštívte www.decanter.com

Gambero Rosso

Gambero Rosso  je ročenka venovaná najlepším talianskym vínam. Gambero Rosso boduje škálou od nula do tri a hodnotí vína ako sú vydávané z vinárstiev. Regionálna degustátorská porota zbiera vzorky na hodnotenie naslepo. Asi 70.000 fliaš je zozbieraných na degustáciu, z čoho 10.000 je vylúčených v prvom kole. Ostatné fľaše sú ohodnotené od 0 do 2 ratingom, alebo pokračujú do ďalšieho kola “Tre Bicchieri”, kde najlepšie vína sú ocenené 3 pohármi (“Tre Bicchieri”).

Hodnotenia korešpondujú s nasledovným označením:
1 Glass (jeden pohár) Nadpriemer až dobré vo svojej kategórii, ekvivalent k 70-79  bodov
2 Glasses (dva poháre) Veľmi dobré až výborné, ekvivalent k 80-89 bodov
3 Glasses (tri poháre) Výborné víno vo svojej kategórii, ekvivalent k 90-99 bodov
Pre viac informácií prosím navštívte www.gamberorosso.it