Kontakt

 

EBAC spol. s r.o.

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka čislo : 1096/N
Sídlo : Levická cesta 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika
IČO : 34 116 826
DIČ : 2020417213
IČ DPH : SK2020407213

Kontakty:
+421 905 489 905
+421 907 719 789

E-mail: ebac@ebac.sk

Kamenná vinotéka Bratislava:

Vinotéka VINO DEI VINI
Špitálska 51, 811 08 Bratislava
Otváracia doba : utorok až piatok od 14.30 hod. do 19.00 hod.

Kontakty:
+421 915 289 273
+421 905 489 905

Kamenná vinotéka Nitra:

Vinotéka VINO DEI VINI,
Podzámska 7, 949 01 Nitra, Slovenská republika
Otváracia doba : utorok až piatok od 15:30 hod. do 19:30 hod.

Kontakty:
+421 907 719 789
+421 905 489 905