Vína z oblasti Mendoza

Mendoza sa dnes so svojimi viac než 144 000 hektármi viníc radí k najvýznamnejšej vinohradníckej oblasti v Argentíne. Vinohrady v Mendoze sú pretkané zavlažovacími kanálmi, ktoré začali budovať domorodí Indiáni už pred viac než 700 rokmi. Postupne sa časom rozširovali a vďaka ním sa na východ od Ánd premenila púšť na oázu vinohradníctva. Zavlažovaných je len približne 3,5% plochy Mendozy, zvyšok tvorí nehostinná púšť. Mendoza sa delí na päť základných oblastí. Severná Mendoza zahrňuje zhruba 14 000 vinohradov a je domovom stredne ľahkých červených vín. Río Mendoza je sústredená v okolí mesta Mendoza a predstavuje jednu z najlepších vinohradníckych oblastí v krajine. Viac než 100 ročné vinohrady vo výškach prevyšujúcich 1 000 metrov nad hladinou mora dodávajú tejto oblasti osobitné špecifikum. Na juhovýchod od mesta Mendoza leží Maipú. 80 kilometrov na juh od mesta Mendozy sa nachádza novátorské Uco a na juhu apelácie leží so svojimi 20 000 hektármi vinohradov Južná Mendoza. Východná Mendoza je najväčšia spomedzi všetkých oblasti a zahŕňa viac než 60 000 hektárov vinohradov.