Felsina

Víno Hladký

Rodina Hladkých pestuje vinič už niekoľko generácií. História vinohradov spojených s vinárstvom za započala v roku 2007. Vtedy sa kúpili pozemky vhodné k založeniu vinohradu v lokalite Vysoké pole v meste Skalica. Jednalo sa o približne dva hektáre, ktoré neboli hospodársky využívané takmer tridsať rokov. Tie sa postupne rekultivovali, aby mohli slúžiť k pestovaniu hrozna a ovocia. Spolu s rozhodnutím vysadiť nový vinohrad prišla i otázka, ako sa vyhnúť „klasickému“ pestovaniu so zaužívanou ochranou chemických a systémových prípravkov – herbicídov a pesticídov, ktoré ovplyvňujú kvalitu hrozna, vína, pôdy a v neposlednej rade aj zdravie zákazníkov. Preto sa vo vinárstve zamerali výhradne na pestovanie PIWI odrôd. Postupne sa vysádzali odrody, ktoré vyhovovali požiadavkám, ako úplne prvá Göcseji Zamatos pôvodom z Maďarska, neskôr nemecký Regent, Hibernal a Cabernet Cortis a odrody Sevar, Nativa a Laurot z Českej republiky. Všetky odrody v množstvách 50-150 koreňov, aby bolo možné vyrobiť ročníkovú vzorku vína, ale zároveň aj porovnať správanie jednotlivých odrôd v priebehu rôznych vývojov počasia. V súčasnosti, po desiatich rokoch, je vo výsadbe asi 20 muštových a 30 stolových odrôd viniča, v celkovom počte približne 2000 koreňov. Po týchto skúsenostiach sa vybrali odrody, ktoré lepšie prosperujú v danej lokalite. Do roku 2016 nebol vinohrad dotknutý žiadnymi chemickými ani inými prípravkami. Až v roku 2017 sa začalo využívať ošetrovanie čistou sírou a meďou, spolu s listovým hnojivom. V roku 2018 vznikla oficiálna firma s obchodnou značkou Víno Hladký, ako rodinný podnik v meste Skalica so zameraním výhradne na interšpecifické odrody vínnej révy (Vitis vinifera).
 
Označenie PIWI odrody pochádza z nemeckého „pilzwiderstandsfähige Rebsorten“, teda vo voľnom preklade „plesniam odolné odrody viniča“. Ide o skratku, ktorou sa pýšia skupiny odrôd vínnej révy odolné voči hubovým chorobám alebo napríklad aj mrazu. Všeobecnejšie sa tiež môžeme baviť o interšpecifických odrodách – t.j. odrodách, ktoré vznikli mezidruhovým krížením, a to druhu Vitis vinifera a divokých druhov ako Vitis labrusca, Vitis riparia, Vitis rupestris a ďalších. Účelom tohto kríženia je dosiahnuť kvalitné hrozná a následne i vína tradičných európskych odrôd s pestovateľskými vlastnosťami odrôd pôvodom z Ameriky alebo Ázie.
 
K ochrane PIWI odrôd sa využívajú len zlúčeniny na základe síry a medi, a to v obmedzenom množstve spolu s podpornými látkami, ktoré prirodzeným spôsobom zlepšujú vlastnú imunitu rastlín. Všetky tieto odrody nájdu uplatnenie hlavne v biohospodárskom, prípadne biodynamickom režime.
 
Vo výrobe je rovnako ako vo vinohradoch všetko čisté a prirodzené. Ručný zber, ručne lisované, gravitačné presuny vína bez čerpadla, spontánne fermentácie. Vína zrejú v dubových, agátových sudoch a keramike. Fľašuje sa priamo zo suda bez čírenia a filtrácie s minimálnou dávkou síry.